De Nederlandse Basset Hound Club (NBHC) is nog een betrekkelijk jonge vereniging. Ze werd op 18 juni 1983 opgericht, en telt nu ~ 800 leden verdeeld over het hele land. De club organiseert regelmatig activiteiten en publiceert 6 x per jaar het clubblad "The Nose".

We stellen u hier onze bestuursleden voor!

 

Voorzitter / Algemene Zaken: Noud Horsten
Vice-voorzitter / Fokbeleid Rudy Smits
Secretaris / PR: Hans Berk
2e secretaris / Herplaatsing / Website / JongeHondenDag Anita de Rooij-Versteeg
Penningmeester / Ledenadministratie: Jeannine Groothedde
Activiteitencommissie: Christa Roskam
Hans Wielheesen


 

In memoriam
 

Henk vd Put Aart Rijsdijk Jeanette Hilbink Lisette Meylink
-den Hartog

 

Commissies
 

Clubarchivaris: Frank Wetters
Evenementen: Hans Wielheesen
Christa Roskam
Clubmatch / Puntentelling / Tentoonstellingsuitslagen: Rinus Versluis
Coördinatie-adres PMDS: Wim Sluiter
Webredactie (technisch): Délano de Rooij
Charles van Campenhout
André Lokhorst
Leana van Orsouw


 

Ereleden NBHC
 

C. Gerber-Niedenzu
B. Sluiter
A.H. van Fessem
S. Dongstra